Interpretació de l’etiquetatge

Interpretació de les simbologies per la cura dels teixits que apareixen a les etiquetas dels nostres productes

Nombre d’agulles recomanat.
Nombre de punt de crochet recomanat.
Nombre de cabdells recomanat per teixir la peça que s’indica al dibuix. Si apareix un nombre a l’interior, es refereix a la talla de la prenda.
Mostra d’orientació.

Rentat

Aquests són els símbols de recipient de rentat. Poden ser de rentat a màquina o de rentat manual.

El nombre en el recipient de rentat indica la temperatura màxima del rentat recomanada pel fabricant.
Els símbols de rentat a màquina amb un subratllat sota són els que el fabricant recomana usar un programa de rentat especial, com pot ser roba delicada, i reduir la càrrega en la màquina.
Els símbols de rentat a màquina amb doble subratllat són els que el fabricant recomana que el programa de rentat que s’utilitzi tingui un nombre de revolucions reduït i amb càrrega reduïda.
El símbol la mà en el recipient és el que només es recomana que es faci un rentat a mà ràpid i acurat en aigua tèbia. No és apte per al rentat a màquina.

Blanquejador

El símbol del triangle en les seves variants indica el blanquejador.

Amb el símbol del triangle es permet l’ús de blanquejadors.
Aquest símbol, el triangle amb dues línies obliqües, indica que es permet l’ús de blanquejadors a base d’oxigen, però no els blanquejadors a base de clor.
El símbol del triangle ratllat amb una creu significa que no es permet l’ús de blanquejadors i que a més es precisarà una cura especial per a l’eliminació de les taques.

Assecat amb Assecadora

Els símbols amb un quadrat indica l’assecat. En molts països, trobarà el símbol d’un cercle dins d’un quadrat, que indica l’ús d’assecadora per a l’assecat.

El símbol de quadrat amb cercle ens informa que la peça és apta per a l’assecadora.
El símbol del quadrat amb una rodona i un punt ens informa que la peça es pot assecar amb assecadora, però a baixa temperatura.
El símbol del quadrat amb una rodona i dos punts ens informa que es pot assecar amb assecadora a alta temperatura.
El símbol del quadrat amb una rodona ratllada amb una creu ens informa que no es pot utilitzar l’assecadora en cap de les seves funcions per assecar aquesta peça.

Secat Natural

Assecar la peça en una superfície plana.
Assecar la peça en una superfície plana i ombra.
Assecar la peça penjada en un estenedor o similar.
Assecar la peça penjada en un estenedor o similar i a l’ombra.
Assecar la peça en una superfície plana i escórrer.
Assecar la peça en una superfície plana i sense escórrer a l’ombra.
Assecar la peça penjada en un estenedor o similar sense escórrer.
Assecar la peça penjada en un estenedor o similar sense escórrer i a l’ombra.

Planxat

Les peces que incloguin aquest símbol es podran planxar.
El símbol de la planxa amb un punt significarà que la peça es podrà planxar però a baixa temperatura (aprox. 110ºC).
El símbol de la planxa amb dos punts significarà que la peça es podrà planxar utilitzant una temperatura mitjana (aprox. 150ºC).
 El símbol de la planxa amb tres punts significarà que la peça es podrà planxar utilitzant una temperatura de planxat calenta (aprox. 200ºC).
El símbol de la planxa amb una creu significa que la peça etiquetada no es pot planxar.

Neteja professional

El símbol d’un cercle amb una creu ens indica que no es pot netejar en sec i tampoc es pot usar un quitamanchas que contingui algun dissolvent.
El símbol d’un cercle amb una “P” en el seu interior ens indica que es pot rentar la peça amb qualsevol dissolvent que contingui percloroetileno sense restriccions.
El símbol d’un cercle amb una “F” en el seu interior ens indica que solament es pot rentar la peça amb dissolvents hidrocarbonados.
El símbol d’un cercle amb una “W” en el seu interior ens indica que es pot rentar la peça en mullat.
El símbol d’un cercle amb una “W” en el seu interior i una creu ens indica que la peça no es pot rentar en mullat.
El símbol d’una línia en horitzontal ens adverteix que el material amb el qual anem a treballar és sensible i necessita d’un procés delicat.

El símbol de dues franges horitzontals ens adverteixen que el material amb el qual anem a treballar és altament sensible i necessita d’un procés molt delicat.